Time Management - trainmenow.eu

Go to content
REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


TIME MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  (COLLABORATION) ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (CX-CUSTOMER EXPERIENCE) ΜΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

7 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης


Κόστος Συμμετοχής
€105.00 + €19.95 ΦΠΑ /ανά άτομο

Αξία Επιχορήγησης:
€84.00 /
ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
€21.00+€19.95(ΦΠΑ)=
€40.95
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • Η “διαχείριση του χρόνου” είναι η διαδικασία της οργάνωσης και προγραμματισμού του χρόνου που ξοδεύετε για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
    Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βελτιωμένοι, σύγχρονους και αποτελεσματικοί τρόποι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και τους πελάτες  με το πιο χαμηλό κόστος για ανάπτυξη παραγωγικότητάς και βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας (CX- Customer Experience).

  • Μέσω του σεμιναρίου θα μπορέσετε να ανακαλύψτε τα μυστικά αξιοποίησης μεθόδων διαχείρισης του χρόνου σας και την τεράστια δύναμη των ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης χρόνου, την ικανότητα σύνδεσης τους, με υφιστάμενες εφαρμογές και την δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε πραγματικό χρόνο (επιχειρηματική ευφυία), που είναι σημαντικά για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους νέους μας εταιρικούς  στόχους με χαμηλότερα κόστη και βελτιωμένη αποδοτικότητα, ακολουθώντας την γενική στρατηγική του οργανισμού για ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμού.
   
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και παραγωγής και γενικά σε όλους που εμπλέκονται στην διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους καθώς και σε όποια  στελέχη θα διαχειριστούν time management.
  • Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν έναν πολύ πιο αποτελεσματικό  σύστημα χρόνο-διαχείρισης (time management system) Βασισμένο στους εξατομικευμένους τους στόχους (προσωπικούς, ομαδικούς και επαγγελματικούς) και τους δικούς τους δείκτες παραγωγικότητάς (KPI)
  • Να κατανοήσουν τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες / ανασταλτικούς παράγοντες του Υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης του χρόνου και τς τεχνικές  βελτίωσης και ανασχεδιασμού
  • Να μάθουν νέα τεχνολογικά ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές για τη διαχείριση του δικού τους χρόνου με άμεση εφαρμογή στον χώρο εργασίας
  • Να είναι σε θέση να προγραμματίζουν μπροστά και προληπτικά για αποφυγή κρίσεων -forward planning - (Διευθυντικά στελέχη)
  • Να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά εταιρικούς πόρους -resource management - (Διευθυντικά στελέχη)
  • Να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά κατανομή εργασίας και ανάθεση ευθυνών -delegation- (Διευθυντικά στελέχη)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Τι είναι το time management


• Πλεονεκτήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ανεπιθύμητες συνέπειες κακής διαχείρισης
• Οι βασικές πτυχές του χρόνου
• Ο χρόνος ως Εμπόρευμα
• Απαραίτητες πτυχές αποτελεσματικής χρόνο-διαχείρισης
• Τύποι ώρας
• Πάνω κάτω
• Υποτίμηση η υπερεκτίμηση του χρόνου

2: Αρχές time-management


• Σημειώσεις και λίστες ελέγχου
• Αναγνώριση των απαιτήσεων για ενέργεια και χρόνο
• ημερολόγια και βιβλία ραντεβού
• Προγραμματισμός με εστίαση στο μέλλον
• Προτεραιότητα
• Σύγκριση της σχετικής αξίας των δραστηριοτήτων
• Αυτοδιαχείριση
• Η παραδοχή ότι δεν διαχειριζόμαστε τον χρόνο αλλά τους εαυτούς μας

3: Πίνακας περιγραφής του χρόνου που ξοδεύτηκε


• Q1 (important – Urgent)
• Κρίσεις
• Προθεσμίες
• Q2 (Important – non urgent)
• Πρόληψη
• Οικοδόμηση σχέσεων
• Σχεδίαση
• Αναψυχή
• Q3 (not Important Urgent)
• Διακοπή από την ροή εργασίας
• Ορισμένες συναντήσεις
• Δημοφιλείς δραστηριότητες
• Q4 (Not Important, not urgent)
• Ευχάριστες δραστηριότητες
• Έντονη εργασία
• Σπατάλη χρόνου
• Ασήμαντα πράγματα

4: Χρονική διαχείριση (time based management) αρχές


• Η εστίαση στον χρόνο και στους πόρους
• Προ-ανάλυση των επιδόσεων βάση προηγούμενων εμπειριών και επιδόσεων
• Ανάλυση στόχων SMART
• Συστηματοποίηση των διαδικασιών

5: Χρονική διαχείριση (time based management) παραγωγικότητα


• Απασχολημένος VS παραγωγικός
• Αναβολές και καθυστέρηση
• Υπερκόπωση
• Επείγον vs σημαντικό
• Καθορισμός Προτεραιοτήτων

6: Διαχείριση κρίσεων


• Πρόληψη VS Αντίδραση
• Τι προκαλεί ΚΡΙΣΕΙΣ
• Πρόβλεψη και πρόληψη

7: Σχεδίαση planning


• Καθορισμός ΠΛΑΝΟΥ Συστήματος χρόνο-διαχείρισης
• Στόχοι και χρονοδιαγράμματα
• Το ημερήσιο πλάνο

8: Ψηφιακές εφαρμογές


• Ms sharepoint, Yammer, Outlook and Google calendar

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content