CustomerExperience - trainmenow.eu

Go to content


CUSTOMER EXPERIENCE

ΕΦΑΡΜΟΣΜEΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚHΣ ΕΜΠΕΙΡIΑΣ ΓΙΑ ΑYΞΗΣΗ ΠΩΛHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡHΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ
REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής
€425.00 + €80.75 ΦΠΑ /ανά άτομο

Αξία Επιχορήγησης:
€340.00 /ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
€85.00+ €80.75 (ΦΠΑ) =
€165.75


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

20 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________


 • Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με την εφαρμογή, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση μεθόδων και διαδικασιών αναβάθμισης των πελατειακών σχέσεων είναι καθοριστική για την αύξηση των πωλήσεων, της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

 • Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής, βασισμένης στην υιοθέτηση της αρχής της πελατειακής εμπειρίας «Customer Experience CX», με την χρήση τεχνολογίας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες δυναμικά αυξανόμενές ανάγκες των πελατών μας  και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της εταιρίας μας.


Το σεμινάριο απευθύνεται στους διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και παραγωγής που εμπλέκονται στην διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους, καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
 •  Η καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας του διαδικτύου
 •  Η κατανόηση των πτυχών και η ανάγκη για αναβάθμιση της πελατειακής προσέγγισης
 •  Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή νέας, υιοθετημένης στρατηγικής. Με βάση την πελατειακή εμπειρία (Customer Experience CX)
 •  Η κατανόηση της τεχνολογικής υποδομής για τη εφαρμογή και υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων CRM
 •  Πως μπορώ να προσδιορίσω τις ανάγκες του κάθε πελάτη
 •  Ποιος πελάτης χρειάζεται τι;
 •  Πως παρακολουθώ τις εξελισσόμενες ανάγκες του;
 •  Πως μπορώ να συγκεντρώνω και να επεξεργάζομαι το σύνολο των πληροφοριών που απαιτείται;
 •  Ψηφιακή ανάλυση - Data change log transactions analysis
 •  Δυνατότητα εμφάνισης όλων των πληροφοριών των πελατών για αναλυτική πληροφόρηση
 •  Η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των πελατών μέσω συστήματος Business Intelligence (BI) με δυναμικές αναφορές Dashboard και δεικτών απόδοσης και παραγωγικότητας KPI
 •  Επιβεβαίωση συμπεριφορών και στοιχείων μέσω δειγματοληψίας πελατών κ.ά. Customer Insight, Customer analytics, 360-degree View, OLAPS (Online Analytical Processing)


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου


• Ανάλυση πελατολογίου με βάση πιστούς και ευκαιριακούς πελάτες
• Κατηγορίες πελατών με βάση κριτήρια
• Εντοπισμός των αναπτυξιακών πελατών
• Νέος τρόπος διαχείρισης πελατολογίου
• Παράδειγμα συστήματος CRM για καταγραφή δεδομένων

2: Αξιολόγηση πελατολογίου (Άσκηση 1)


• Βαθμολόγησης των social-πελατών
• Οι διαθέσιμες πληροφορίες του προφίλ των social-πελατών πώς συλλέγονται αυτόματα και ενσωματώνονται στο σύστημα CRM
• Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών ενισχύουν την ικανότητα του οργανισμού να «ακούει» τα σχόλια που έχουν αξία χωρίς «θόρυβο»

3: Πελατοκεντρική οργάνωση


• Έγκαιρη πρόβλεψη και αντικατάσταση πελατολογίου
• Σχέσεις επιχείρησης προς επιχείρηση
• Πώς να διατηρήσετε τους πιστούς πελάτες
• Στόχος Μεγαλύτερη Κερδοφορία ανά Πελάτη Loyalty & Engagement Ανάγκη Έρευνα & Awareness Επιλογή & Αγορά Κατανάλωση Υποστήριξη Αξιολόγηση

4: Ανάπτυξη νέου πελατολογίου (Άσκηση 2)


• Εντοπισμός και απόκτηση νέων πελατών με βάση την πιστότητα
• Διαχείριση Υποψήφιων πελατών
• Σχεδιασμός της εμπορικής πολιτικής ανά κατηγορία πελατών
• Σχεδιασμός & υλοποίηση πλάνου ανάπτυξης νέων πελατών
• Μεθοδολογία ενδυνάμωσης των σχέσεων των νέων πελατών
• Προωθητικές ενέργειες για νέους πελάτες

5: Αξιολόγηση πελατολογίου


• Οι σημαντικοί πελάτες που αξίζει να κρατήσουμε
• Οι πελάτες που πρέπει να διαφοροποιήσουμε
• Ποιους πελάτες μπορούμε να χάσουμε σε συνδυασμό με το τι αυτό θα μας κοστίσει
• Ανάπτυξη πελατών σε κερδοφόρες πωλήσεις

6: Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω της πελατειακής σχέσης (Άσκηση 3 )


• Πως μπορώ να συγκεντρώνω και να επεξεργάζομαι το σύνολο των πληροφοριών που απαιτείται;
• Διαδικασίες πωλήσεων σε πιστούς πελάτες
• Αξιολόγηση της απόδοσης της προώθησης πωλήσεων/Ανάλυση πωλήσεων
• Αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών
• Ανάπτυξη επικοινωνίας με τους πελάτες
• Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελάτη
• Προωθητικές ενέργειες /Ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις/ Επαναγορά

7: Η γεωμετρική ανάπτυξη των πωλήσεων (Άσκηση 4)


• Προσέλκυση νέων πελατών
• Αύξηση πωλήσεων σε κερδοφόρα προϊόντα
• Αύξηση της συχνότητας αγοράς
• Αύξηση στο ποσό συναλλαγής

8: Αξιολογήστε τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο


• Τεχνολογία - BI-Business Intelligence
• Με μια ματιά σε ένα διαδραστικό Dashboard
• Επιβεβαίωση συμπεριφορών και στοιχείων μέσω δειγματοληψίας πελατών κ.ά. Customer Insight & Analytics Customer Page – 360 View
• Generic Olaps, saved microcubes
• Δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης διατάξεων Customer Insight & Analytics Sample OLAPs

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content