Event Management - trainmenow.eu

Go to content
REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


PROJECT EVENT AND TIME MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

14 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης


Κόστος Συμμετοχής
€298.00 + €56.62 (ΦΠΑ) /ανά άτομο

Αξία Επιχορήγησης
€238.00 /ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
€60.00 + €56.62 (ΦΠΑ) =
€116.62

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • Οι σωστοί στόχοι εκδήλωσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το γενικό μάρκετινγκ την εταιρικής ταυτότητας καθώς και με τη δήλωση αποστολής της εταιρείας. Για τους υπεύθυνους σχεδιασμού εκδηλώσεων, η ανάμνηση της μεγάλης εικόνας μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη, καθώς το μυαλό τους επικεντρώνεται συνήθως σε πολυάριθμα μικρά καθήκοντα και προθεσμίες, στην εταιρική εκδήλωση τους δύναται η ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τους πελάτες ενδυναμώνοντας επιπλέον τις εταιρικές δημόσιες σχέσεις.

  • Μια σημαντική εκδήλωση είναι ένα  γεγονός με πολλά κινούμενα μέρη, που όλα πρέπει να δέσουν μαζί αρμονικά με σωστό χρονισμό. Με επιπρόσθετη δημιουργικότητα θα έχετε μια ευκαιρία που χτίζει τόσο τη φήμη σας όσο και το εμπορικό σήμα της εταιρείας σας. Οι συμμετέχοντες μετά από μια επιτυχημένη διοργάνωση, θα θυμούνται ευχάριστα την εταιρεία σας και η θετική πελατειακή εμπειρία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας.
   
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί για συμμετοχή στην  ανάπτυξη και προβολή της επιχείρησής τους μέσω διεξαγωγής συνεδρίων και  εκδηλώσεων.
  •  Να περιγράφουν και να ταξινομούν  τις αρχές και τα βασικά στοιχεία των επιτυχημένων διασκέψεων και εκδηλώσεων
  •  Να εκτελέσουν έρευνα για  διερεύνηση παραδειγμάτων  και συλλογή  ιδεών κα να αναπτύσσουν  μια τεκμηριωμένη επιτυχημένη  πρόταση εκδήλωσης / διάσκεψης
  •  Να οργανώνουν  ένα ολοκληρωμένο   σχεδιασμό  εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων προμήθειας, των ομιλητών και των προμηθευτών και τη διαχείριση των VIP και των μέσων ενημέρωσης
  •  Να  διαχειριστούν έναν προϋπολογισμό, αναφέροντας λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας των χορηγιών και ποια είναι τα βασικά εισοδήματα και οι δαπάνες
  •  Να αναπτύσσουν κα να δικαιολογούν τον τρόπο δημοσίευσης και προώθησης της εκδήλωσής τους
  •  Να οργανώνουν και να παρακινούν  τίς ομάδες διεξαγωγής των εκδηλώσεων και να συντονίζουν  επιτυχώς τις συναντήσεις εκδήλωσης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Εισαγωγή στην πρόταση μιας ξεχωριστής εκδήλωσης


• Βασικές ιδιότητες και δεξιότητες ενός διαχειριστή εκδηλώσεων
• Δημιουργία σύντομης σύνθεσης εκδήλωσης και προσδιορισμός στόχων
• Επιλογή του γεγονότος και ευθυγράμμιση με τους προκαθορισμένους στόχους - Παγκόσμια παραδείγματα
• Δημιουργώντας την τέλεια πρόταση
• Μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για το σχεδιασμό γεγονότων
• Κοστολόγηση και περιγραφή της προετοιμασίας του προϋπολογισμού

2: Διαδικασίες προγραμματισμού / Διαχείρισης έργου


• Ορισμός στόχων SMART
• Δημιουργία ομάδων για την παράδοση της εκδήλωσής
• Προγραμματισμός εκδηλώσεων - Περιεχόμενο, μηνύματα και θέματα
• Οργάνωση και διοργάνωση θεματικών πάρκων, προγραμμάτων εστίασης και προγραμμάτων συνεργατών
• Σχεδιασμός για κοινωνικά μέσα, διαδικτυακή και ηλεκτρονική συμμετοχή

3: Χρονισμός στην τελειότητα


• Μετατρέποντας τη χρονική σας γραμμή σε ένα σχέδιο Gantt Chart
• Διαχείριση χρόνου διαχείρισης σειράς συμβάντων, προγραμματισμός και καταλόγους πληρώματος
• Προμήθεια χώρων, ομιλητών και ψυχαγωγίας
• Διεξαγωγή πλήρους αξιολόγησης κινδύνου και τεκμηρίωση της
• Συμβάσεις, έλεγχος του προϋπολογισμού, έκτακτη ανάγκη και εξουσιοδότηση
• Διαχείριση προμηθευτών, ομιλητών και διασκεδαστών

4: Δημιουργία της μάρκας και της φήμης σας


• Η "Διαχείριση σκηνών" της διοργάνωσης
• Η διασφάλιση ότι το γεγονός είναι στο μήνυμα και στο εμπορικό σας σήμα
• Χαιρετισμός φιλοξενουμένων - φιλοξενία, γραφείο καλωσορίσματος εγκατάσταση και διαχείριση
• Εργασία με VIP και ανώτερους ηγέτες
• Η επωνυμία σας στην επίδειξη - περπατώντας τη συζήτηση
• Ενημέρωση της ομάδας σας, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών και παρουσιαστών
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και σχεδιασμός οικολογικών εκδηλώσεων

5: Βάζοντας τα όλα μαζί για επιτυχία


• Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ της εκδήλωσης και προσκλήσεων προσκεκλημένων
• Δημιουργία ειδήσεων μέσω της εκδήλωσης - προσκαλώντας τα ΜΜΕ Κοινωνικά δίκτυα και τους bloggers

6: Δράσεις Δημοσίων σχέσεων και ΜΜΕ


• Προσωπικές Προσκλήσεις συμμετασχόντων VIπ και στελεχών ΜΜΕ
• Δελτία τύπου, γραφείο Τύπου, πακέτο Τύπου και δώρα
• Διαχείριση ταινιών βίντεο και φωτογραφιών στην περιοχή

7: Μετρήστε την επιτυχία της διοργάνωσης


• Εργαλεία Αναφοράς, λίστα ευκαιριών, πλάνο καταγραφής δράσεων μετά την εκδήλωση
• Παραγωγή αναφοράς βάση στόχων και σχολιασμός

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content