ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - CUSTOMER EXPERIENCE 19/10/2018 - Business Strategy - CNG Infosystems Ltd

70070013
70070013
Go to content

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - CUSTOMER EXPERIENCE 19/10/2018

CNG Infosystems Ltd
Published by in Business Performance ·
Tags: #cngseminarsPartnersPSAndreasAggeliCNGInfosystemsLtdCustomerExperienceChrisLazaridesCyprusNicosia2018workshopclassimproveBack to content